previous pauseresume next

آزمون عملی مرحله دوم استخدامی

استخدامی

مرحله دوم آزمون استخدامی ویژه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی ، کارشناس ارتباطات و عملیات و اپراتور ۱۱۵ طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید

این آزمون با همکاری مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه ، اداره تربیت بدنی و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از متقاضیان استخدامی در استان اصفهان انجام شد.در این مرحله تعداد ۱۲۹ نفر از متقاضیان کاردان و کارشناس های فوریتهای پزشکی و همچنین تعداد۳ نفر از متقاضیان کارشناسان ارتباطات در آزمون شرکت کردند.گفتنی است آزمون کاردان و کارشناسان فوریتهای پزشکی شامل تست ترکیبی – تخصصی آمادگی جسمانی و آزمون کارشناسان ارتباطات شامل مصاحبه تخصصی ، آزمون شهرشناسی و سرعت تایپ بود.شایان ذکر است مصاحبه متقاضیان دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد ، کاشان و یزد به ترتیب در تاریخ های ۱۷ ، ۱۹ و ۲۳ بهمن ماه با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir