previous pauseresume next

آموزش رابطین سلامت ادارات باهمکاری مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و مرکز بهداشت شماره۱

آموزش رابطین سلامت ادارات باموضوع آشنایی بافوریتهای پزشکی وکمکهای اولیه وخودمراقبتی درحوادث ترافیکی وخانگی وباهمکاری مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان برگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، دکتر نیک نام رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان گفت: روزدوشنبه۳۱شهریورماه۹۳آموزش رابطین سلامت ادارات باهمکاری مرکزبهداشت شماره یک اصفهان به مدت ۶ساعت درسالن اجتماعات مرکزبهداشتی درمانی نواب صفوی باتدریس آقای هاشمی مسئول واحدآموزش وپژوهشاداره اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان وباموضوع آشنایی بافوریتهای پزشکی وکمکهای اولیه وخودمراقبتی درحوادث ترافیکی وخانگی برگزارگردید.

گفتنی است این جلسه با حضور  ؟؟؟؟؟ نفر ازپرسنل مرکز بهداشت و در محل ؟؟؟ برگزار گردید.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir