احیا موفق مرد ۷۰ در اصفهان

احیا احیا قلبی ریوی

مرد ۷۰ساله‌ای، پس ازایست کامل قلبی و باتلاش تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان، در ساعت ۹:۴۷ روز شنبه۱۱شهریورماه سال۹۶،مرد۷۰ساله ای که دچارکاهش سطح هوشیاری شده بود توسط تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان و پس از۲۵ دقیقه تلاش و انجام اقداماتی همچون: باز کردن راه هوایی ،اکسیژن درمانی و دارو درمانی، به زندگی دوباره بازگشت. عباس عابدی مسئول روابط عمومی اورژانس اصفهان افزود: براساس این گزارش ،مرد ۷۰ساله پس از بازگشت علائم حیاتی خود و هوشیاری توسط یک واحد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به بیمارستان شهیدصدوقی اصفهان منتقل گردید. گفتنی است، آقایان امین جلیل پیران و محمدرضا کریمی تکنسین‌های فوریتهای پزشکی حاضر در این عملیات احیای موفقیت آمیز بودند.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir