previous pauseresume next

احیا موفق مرد ۷۰ در اصفهان

احیا احیا قلبی ریوی

مرد ۷۰ساله‌ای، پس ازایست کامل قلبی و باتلاش تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان، در ساعت ۹:۴۷ روز شنبه۱۱شهریورماه سال۹۶،مرد۷۰ساله ای که دچارکاهش سطح هوشیاری شده بود توسط تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان و پس از۲۵ دقیقه تلاش و انجام اقداماتی همچون: باز کردن راه هوایی ،اکسیژن درمانی و دارو درمانی، به زندگی دوباره بازگشت. عباس عابدی مسئول روابط عمومی اورژانس اصفهان افزود: براساس این گزارش ،مرد ۷۰ساله پس از بازگشت علائم حیاتی خود و هوشیاری توسط یک واحد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به بیمارستان شهیدصدوقی اصفهان منتقل گردید. گفتنی است، آقایان امین جلیل پیران و محمدرضا کریمی تکنسین‌های فوریتهای پزشکی حاضر در این عملیات احیای موفقیت آمیز بودند.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir