ارتباط با ما

 

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

آدرس: اصفهان - خیابان بزرگمهر - جنب بیمارستان شهید صدوقی - کوچه شهرستانی - مرکز اورژانس ۱۱۵ اصفهان

  کد پستی : ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن :۳۲۶۴۲۷۸۱ -۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل : Ravabet@ems.mui.ac.ir

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir