previous pauseresume next

بازدیدکارشناسان فوریت های پزشکی اصفهان از مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شیراز

کارشناسان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با  حضور در مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی استان فارس از نزدیک با فعالیت های اجرایی آن مرکز آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان،این بازدید در مورخ ۱۸ شهریور ماه ۹۳ و با هماهنگی های قبلی انجام شده با فوریت های پزشکی شیراز انجام گردید که در ابتدا ضمن حضور در واحد کنترل کیفی این مرکز ، بررسی فرایند ها و شرح وظایف واحد مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش،در ادامه نیز کارشناسان فوریت های پزشکی اصفهان ضمن حضور در واحد های امور پایگاهها ،آمار ، EOC  و مدیریت بحران از نزدیک با سیستم اتوماسیون اتاق فرمان و دیسپچ آن مرکز نیز آشنا گردیدند.

در پایان این بازدید ضمن حضور در دفترآقای دکتر فتاحی معاون مدیر حوادث و فوریت های پزشکی شیراز از همکاری همه جانبه همکاران آن مرکز تقدیر و تشکر نمودند.

گفتنی است آقایان حیدرعلی رنجبر مسئول رسیدگی به شکایات ،محسن افتخاری مسئول کنترل کیفی و محمد مزروعی مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان نمایندگان بازدید کننده از فوریت های پزشکی شیراز بودند.

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir