previous pauseresume next

بازدیدکارشناسان فوریت های پزشکی اصفهان از مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شیراز

کارشناسان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با  حضور در مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی استان فارس از نزدیک با فعالیت های اجرایی آن مرکز آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان،این بازدید در مورخ ۱۸ شهریور ماه ۹۳ و با هماهنگی های قبلی انجام شده با فوریت های پزشکی شیراز انجام گردید که در ابتدا ضمن حضور در واحد کنترل کیفی این مرکز ، بررسی فرایند ها و شرح وظایف واحد مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش،در ادامه نیز کارشناسان فوریت های پزشکی اصفهان ضمن حضور در واحد های امور پایگاهها ،آمار ، EOC  و مدیریت بحران از نزدیک با سیستم اتوماسیون اتاق فرمان و دیسپچ آن مرکز نیز آشنا گردیدند.

در پایان این بازدید ضمن حضور در دفترآقای دکتر فتاحی معاون مدیر حوادث و فوریت های پزشکی شیراز از همکاری همه جانبه همکاران آن مرکز تقدیر و تشکر نمودند.

گفتنی است آقایان حیدرعلی رنجبر مسئول رسیدگی به شکایات ،محسن افتخاری مسئول کنترل کیفی و محمد مزروعی مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان نمایندگان بازدید کننده از فوریت های پزشکی شیراز بودند.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir