برخوار

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای حسین قدیری

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری:

تعداد پایگاه جاده ای:

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

جاده ای حبیب آباد

حبیب آباد - ابتدای جاده کمشچه - جنب پمپ بنزین

آقای ناصر رضایی

جاده ای دولت آباد دولت آباد - خ معلم  -روبروی دانشگاه آزاد آقای رجبعلی  اخلاقی
جاده ای خورزوق خورزوق - شهرک سیمرغ - جنب مسجد آقای زکریا نصیری
شهری منطقه صنعتی خورزوق - شهرک سیمرغ - جنب مسجد آقای اقای ناصر اسدی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir