برقراري ارتباط بي‌سيم اورژانس اصفهان با زنجان براي نخستين بار در کشور

مدير حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان گفت: اورژانس پيش‌بيمارستاني استان اصفهان براي نخستين بار در سطح اورژانس کشور موفق شد با استفاده از شبکه DMR به صورت آزمايشي نسبت به برقراري ارتباط بي‌سيم با مرکز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان زنجان اقدام کند.

 

به گزارش روابط عمومي مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان، دکتر غفور راستين اظهار کرد: از سال ۹۴ موضوع تغيير بي‌سيم (سيستم DMR يا ديجيتال) فوريت‌هاي پزشکي از آنالوگ به ديجيتال آغاز شد و در سال ۹۷ تمام استان اصفهان تحت پوشش اين سيستم قرار گرفت.

وي افزود: کيفيت بالاي صدا و برخورداري از زيرساخت‌هاي مناسب براي زمان بحران ، بهره برداري از سرويس موقعيت يابي Gps بر بستر شبکه Dmr ،ارتباط بدون پارازيت از ديگر قابليت‌هاي سيستم بي‌سيم ديجيتال است.

مدير حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان تصريح کرد: در حال حاضر استان اصفهان از سوي سازمان اورژانس کشور مکلف شده است تا با بهره‌برداري از اين سيستم، استان‌هاي اصفهان، تهران و مشهد را به EOC کشور متصل کند؛ در حقيقت اداره ارتباطات راديويي مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان به عنوان مجري اين کار شناخته شده تا براي نخستين بار اين ارتباط را در سطح کشور برقرار کند تا در آينده‌اي نزديک فوريت‌هاي پزشکي تمام استان‌هاي کشور با سامانه بي‌سيم ديجيتالي به يکديگر و EOC کشور متصل شوند.

دکتر راستين خاطرنشان کرد: در راستاي اين هدف، استان اصفهان براي نخستين بار در سطح سازمان اورژانس کشور موفق شد با استفاده از شبکه DMR به صورت آزمايشي نسبت به برقراري ارتباط بي‌سيم با مرکز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان زنجان اقدام کند.

وي افزود: اين ارتباط که با همکاري مرکز اورژانس زنجان برقرار شد با کيفيت بالاي ديجيتالي و بدون تاخير بوده است.

مدير حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان يادآور شد: اورژانس پيش‌بيمارستاني استان اصفهان از بزرگترين و گسترده‌ترين شبکه بي‌سيم ديجيتال DMR در سطح کشور برخوردار است.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir