previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزشی طرح بهاوآشنایی باکمک های اولیه

درراستای طرح ملی بسیج همگانی احیاء ، دوره آشنایی بامباحث کمک های دوره آموزشی طرح بهاء جهت پرسنل معاونت درمان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، روزیکشنبه۹شهریورماه۹۳دوره آموزشی آشنایی باشوک وخونریزی ونحوه مراقبت وکنترل خونریزی باحضوربیش از۳۰نفرازپرسنل واحدهای اداری معاونت درمان درسالن کنفرانس آن معاونت برگزارگردید.

گفتنی است، مدرس این دوره آقای محمدعلی هاشمی به آموزش تئوری وعملی درخونریزی های داخلی وخارجی ونحوه صحیح کنترل خونریزی پرداختند.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir