previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت درمان شهرستان نجف آباد

با توجه به لزوم آشنایی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی با مباحث مدیریت سلامت در حوادث به منظور آمادگی هر چه بیشتر برای مواجهه با حوادث و بحران های احتمالی ، طی هماهنگیهای انجام شده با واحد آموزش شبکه بهداشت درمان شهرستان نجف آباد  ،جلسه آموزشی تحت عنوان " مدیریت بحران"  جهت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی آن شبکه (شامل پزشکان و پرستاران) با همکاری مدرسان این مدیریت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال جاری  جلسه آموزشی تحت عنوان " مدیریت بحران"  جهت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی  شبکه شهرستان نجف آباد (شامل پزشکان و پرستاران) برگزار شد که در این دوره آموزشی ، مدرسین مباحث آشنایی با مفاهیم مدیریت حادثه ، آشنایی با زنجیره فرماندهی در حوادث ، چگونگی آمادگی مراکز درمانی در بحران ها ، آشنایی با سامانه هشدار سریع Early Warningو آشنایی با مرکز فرماندهی عملیات EOCرا مطرح نمودند.

بر اساس این گزارش،  این دوره‌ با حضور جمعی از پرسنل شبکه بهداشت درمان شهرستان نجف آباد  و با مربیگری آقایان دکتر غفور راستین ، علیرضا کیخایی و مرتضی قادری ، در محل تالار ابن سینا شهر نجف آباد برگزار گردید.

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir