previous pauseresume next

تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان برای نخستین بار، کالیبراسیون شدند

کالیبراسیون

مسئول تجهیزات پزشکی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان از انجام کالیبراسیون تجهیزات فوریت‌های پزشکی اصفهان برای نخستین بار خبر داد و گفت: در این پروژه، توانایی تجهیزات، برای ارائه خدمات پزشکی به بیمار، سنجیده شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، مهندس اسفندیار وحیدی اظهار کرد: کالیبراسیون تجهیزات پزشکی برای نخستین بار، حدود ۲۵ سال پیش، از سوی کانادا در سطح بهداشت جهانی ارائه شد و ایران نیز از ۲۰ سال پیش، همگام با کشورهای اروپایی، این پروژه را در سطح بیمارستان‌ها اجرا کرد.
وی افزود: در استان اصفهان نیز، امسال، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی را برای نخستین بار در سطح اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام دادیم؛ در این پروژه، چنانچه دستگاهی، مورد تایید باشد، برچسبی سبز رنگ به آن الصاق می‌شود و چنانچه مردود باشد، برچسب قرمز بر روی آن چسبانده و برای تعمیر، به شرکت مربوطه ارجاع داده می‌شود.
مسئول تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، هدف از انجام کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی را سنجش توانایی دستگاه برای ارائه خدمات پزشکی به بیمار دانست و تصریح کرد: پروسه کالیبراسیون یا کنترل کیفی، یک فرآیند اندازه‌گیری صحت دستگاه، متناسب با مدرک ارائه شده آن است که این فرایند برای دستگاه‌های پزشکی جنرال اورژانس پیش‌بیمارستانی نظیر دستگاه‌های فشارسنج، پالس اکسی متر، پالس انگشتی، دستگاه الکتروشوک، دستگاه ونتیلاتور، میکرونت و ساکشن انجام می‌شود.
وحیدی خاطرنشان کرد: برای تست دستگاه‌های پزشکی باید از یک tester کالیبراسیون ایده‌آل که شبیه‌ساز یک انسان نرمال با علائم حیاتی نرمال است، استفاده کرد؛ به عنوان مثال، در مورد دستگاه الکتروشوک، صحت دستگاه از لحاظ توانایی آن برای تخلیه انرژی الکتریکی به میزان ۲۰۰ ژول از طریق tester الکتروشوک بررسی می‌شود.

درباره اورژانس

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir