تکمیل ساختار خدماتی اصفهان به قاعده های فنی نیاز دارد

مراسم افتتاحیه پروژه های اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این استان از ساختار خدماتی خوبی برخوردار است، گفت: برای تکمیل این ساختار به قاعده های فنی نیاز داریم.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان، دکتر کلیدری در مراسم افتتاحیه ۵ پروژه اورژانس پیش بیمارستانی در استان گفت: همه ما زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی، عضو یک خانواده هستیم و همیشه باید در زمان خدمت، تصور کنیم که خودمان دریافت کننده خدمت هستیم.

وی افزود: همه ما باید خود را در مقام پاسخگو ببینیم و حداکثر آرامش فکری را به مردم هدیه دهیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: ما در استان اصفهان ساختار خدماتی بسیار خوبی داریم اما با وجودیکه عنوانِ استان برخوردار را یدک میکشیم، از بسیاری امکانات محرومیم.

کلیدری خاطرنشان کرد: پهنای استان اصفهان از شرق به غرب، نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر است و در مواقع بحران به عنوان معین برای سایر استانها تلقی می شود.

وی با بیان اینکه ما برای تکمیل ساختار خدماتی خود به قاعده های فنی نیاز داریم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که برای استان، نقشه سلامت تدوین کنیم و در این زمینه، فاکتور کلیدی برای اورژانس، نیروی انسانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابراز تاسف از جوابگو نبودن نیروی انسانی در حال حاضر، گفت: عامل نیروی انسانی باید هرچه سریعتر تربیت شده و در اختیار استان ها قرار گیرد؛ و آنچه بایستی برای این قشر با سختی کار زیاد، فراهم شود، جذابیت است.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir