تیران و کرون

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای حسین دادخواه

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری:

تعداد پایگاه جاده ای:

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری تیران و کرون تیران -جنب فرمانبرداری ابتدای بلوار آیت ا... مظاهری آقای حسین دادخواه
جاده ای سه راهی سد زاینده رود تیران -بخش کرون ابتدای جاده چادگان آقای مسعود سوسنی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir