previous pauseresume next

جلسه شورای ناظرین فوریت‌های پزشکی استان اصفهان برگزار شد

جلسه مرکز

نخستین جلسه شورای ناظرین فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در سال ۹۶، صبح دیروز با حضور ۲۰ نفر از کارشناسانِ ناظر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، عباس باقری اظهار کرد: نخستین جلسه شورای ناظرین اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در سال جاری، صبح امروز با حضور مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی،رییس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان، و ۲۰ نفر از کارشناسان ناظر فوریت‌های پزشکی در محلِ ساختمانِ مرکز برگزار شد.
وی با بیان اینکه این جلسه به صورت فصلی و در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برگزار می‌شود، افزود: در جلسه امروز، ضمن آموزش تعاریف،مفاهیم و اصول نظارت و کنترل به کارشناسان ناظر درخصوص انواع بازدیدهای نظارتی،نحوه انجام و فرآیند گزارش‌دهی و ارسال بازخورد به نظارت شوندگان، بحث و تبادل نظر شد.
مسئول نظارت و کنترل کیفی اصفهان خاطرنشان کرد: موضوعات مورد بحث در این جلسه، انواع بازدیدها نظارتی شامل نظارت نامحسوس در صحنه حادثه، نظارت‌های با برنامه و اطلاع قبلی، نظارت بر عملکرد پرسنل حین انتقال بیمار در اورژانس مراکز درمانی و فرآیند گزارش‌دهی را شامل می‌شود.
باقری ادامه داد: در فرآیند گزارش‌دهی، چک‌لیست‌های تکمیل شده از بازدیدهای نظارتی در پایان هرماه، به منظور تحلیل، بررسی و ارائه راهکارِ حل مشکلات به واحد نظارت و کنترل کیفی ارسال میگردد.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir