previous pauseresume next

جلسه بررسی حوزه عملیاتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستانها

صبح روز یکشنبه، جلسه بررسی حوزه عملیاتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستانها در اداره  اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ، دکتر آرتنگ رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت : صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری جلسه بررسی حوزه عملیاتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی و مشکلات موجود در زمینه امدادرسانی به مناطق مشترک در مرز جغرافیایی شهرستانهای همجوار با حضور مسئول واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ،مسئول امور پایگاهها و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی، وکارشناسان مرکز فرماندهی عملیات فوریتهای پزشکی دانشگاه (EOC)در اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه برگزار گردید.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر بررسی محدوده جغرافیایی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برنامه های عملیاتی مراکز فرماندهی عملیات فوریتهای پزشکی شهرستانها و مرکز فرماندهی عملیات فوریتهای پزشکی دانشگاه (EOC) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir