previous pauseresume next

جلسه مسولین پایگاههای اورژانس شهرستان اصفهان

جلسه مسئولین پایگاه ها

امروز سه شنبه پنجم بهمن ۹۵ جلسه مسولین پایگاههای شهرستان اصفهان با محوریت ارتقاء خدمات اورژانس و افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان برگزار شد.

در این جلسه دکتر راستین ریس مرکز ابتدا به  تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی پرسنل عملیاتی پرداخت و در ادامه بر اهمیت نقش مسول پایگاه در افزایش رضایتمندی پرسنل و در نهایت، رضایتمندی عموم مردم تاکید کرد.در ادامه جلسه عابدی مسول روابط عمومی اورژانس با اشاره به فرایندهای توزیع نشریه اورژانس و ثبت احیا موفق بر همکاری هر چه بیشتر مسولین محترم پایگاهها بر استعدادیابی و تکمیل بانک اطلاعات پرسنلی اشاره کرد.گفتنی است در این جلسه اقای افتخاری مسول امورپایگاهها و امور اداری استان از زحمات مسولین قبلی پایگاههای شهرستان اصفهان تقدیر کرد.در پایان پس از توضیحات آقای قاسمی ریس اداره اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص آخرین تغیر و تحولات انجام گرفته در زمینه کاهش بار کاری پایگاههای اورژانس شهرستان اصفهان، مسولین مناطق و مسولین پایگاهها به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات مربوط به پایگاه و ماموریتهای اورژانس پرداختند.گفتنی است در این جلسه سهمیه سجاده و مهر اهدایی از طرف نهاد رهبری دانشگاه به همراه دو نسخه از اخرین نشریه یک یک پنج به کلیه مسولین پایگاهها توسط روابط عمومی تحویل داده شد.

درباره اورژانس

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir