previous pauseresume next

حضور تيم ارزياب فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی كاشان

آزمون استخدامی  کاشان

در راستاي برگزاري مرحله دوم آزمون استخدامی ویژه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی ، کارشناس ارتباطات و عملیات و اپراتور ۱۱۵ در قطب مركزي كشور ، امروز ١٩ بهمن ماه تيم ارزياب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  در دانشگاه علوم پزشکی كاشان حضور يافته و مرحله دوم آزمون استخدامي را در اين دانشگاه برگزار نمودند.

 در این آزمون كه در محل سالن ورزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان برگزار گرديد ، تعداد ١٨ نفر از متقاضیان کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و همچنین تعداد ٢ نفر از متقاضیان کارشناس ارتباطات در آزمون شرکت کردند.شایان ذکر است مصاحبه متقاضیان دانشگاه علوم پزشكي یزد در تاریخ ۲۳ بهمن ماه با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir