خمینی شهر

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای مسعود پیر حاجی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری:

تعداد پایگاه جاده ای:

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

یک شهری خمینی شهر-خ شریعتی شمالی - کوچه بهارستان  -کوچه شماره ۶ آقای مصطفی مختاری  
دو شهری میدان شهدا  -خ مدرس - مرکز بهداشت آقای سجاد بیگی  
جاده ای کوشک بلوار الغدیر  - روبروی شهر کوشک آقای کریم فخاری  
جاده ای درچه درچه  - خ شریعتی – درمانگاه ۲۲ بهمن آقای مهرداد گزی  
جاده ای کمربندی منظریه خمینی شهر- خیابان یزدان پناه غربی آقای محمد مرادی  
سه شهری - جوادیه بلوار امیرکبیر - مرکز بهداشت جوادیه آقای محمد رنجبر  

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir