دهاقان

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای پور محمدی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری: یک پایگاه

تعداد پایگاه جاده ای: ۲ پایگاه

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری دهاقان دهاقان - بلوار انقلاب روبروی کلانتری ۱۱ آقای غلامرضا پورمحمدی
جاده ای علی آباد - قهه جاده شهرضا –مبارکه روبروی روستای علی آباد ۳۰km شهرضا- روستای قهه آقای مصطفی بهاری فر
جاده ای گلشن -دهاقان شهر گلشن - جاده اصلی دهاقان -شهرضا آقای خیام جانبازی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir