سمیرم

 

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای محسن مهدوی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری: یک پایگاه

تعداد پایگاه جاده ای: ۵ پایگاه

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری سمیرم سمیرم - خ آیت ا... قفاری. فلکه قائم آقای امان الله عربی
جاده ای چهار راه سمیرم جاده سمیرم/ یاسوج  -۴۵ کیلومتر از مسیر سمیرم به یاسوج آقای کاظم داودی
جاده ای حاجی آباد جاده سمیرم - شهرضا دو راهی مهرکرد-روستای حاجی آباد آقای محمد جواد خانبازی
جاده ای کمه جاده سمیرم /پادنا -  شهر کمه آقای حسین گلشن
جاده ای حنا شهرحنا -واقع در مرکز بهداشت قدیم آقای مجید قاسمی
جاده ای بیده شهر بیده -مقابل پمپ بنزین -واقع در بخشداری بیده آقای ادریس حیدری

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir