طرح اعزام کد دوم در ماموریتهای CPR

دو کد برای احیا

با توجه به رسالت اورژانس پیش بیمارستانی در حفظ جان انسانها و رفع موارد تهدید کننده حیات و اینکه در حال حاضر بر اساس استاندارد بین المللی حضور دو نفر پرسنل اورژانس بر بالین بیمار برای اجرای عملیات احیای قلبی ریوی کفایت نمی کند و بازدهی مناسب را ندارد.ضمنا بر اساس تجربه مجموعه اورژانس در طی سالهای گذشته ، حضور کد دوم در موارد CPRباعث افزایش شانس بقای بیمار و کاهش ضایعات در وی می گردد. بر این اساس طرح اعزام کد دوم بر بالین بیماران دچار ایست قلبی تنفسی در شهرستان اصفهان آغاز گردید.

مزایای اجرای این طرح:- حضور تیم ۴ نفره بر بالین بیمار و تقسیم وظایف- مدیریت اقدامات لازم برای بیمار و افزایش نظم در زمان احیای قلبی ریوی- حفظ زمان و کاهش مرگ و میر ناشی از ایست قلبی- دسترسی همزمان به امکانات و وسایل تخصصی بیشتر در زمان احیا-  افزایش شانس بقای بیمار و کاهش مرگ و میر- کاهش استرس و فشار کاری بر تکنسین های اورژانس در ماموریتهای اورژانس- افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان اورژانس

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir