فراخوان استخدام

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان برای تکمیل پرسنل عملیاتی خود در پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی سطح استان بصورت شرکتی و با ظرفیت محدود ، از مردان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. 

واجدین شرایط بایستی فرم درخواست و اسکن مدارک خود را از طریق پست الکترونیک Amozesh@ems.mui.ac.irحداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۵ مرداد ماه ۹۶ ارسال نمایند.

شرایط:

- دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی کارشناس یا کاردان یکی از رشته های پرستاری، فوریتهای پزشکی، هوشبری

- گواهینامه راهنمایی و رانندگی ب ۲

-  عدم اشتغال در سایر ارگانها و سازمانها

- سلامت کامل جسمی ، روحی و روانی

- عدم هرگونه معلولیت

- نداشتن سوء پیشینه

- گواهینامه پایان خدمت و گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح

 

مدارک مورد نیاز جهت ارسال با پست الکترونیک:

- اسکن فرم درخواست ( نمونه خام پیوست اطلاعیه می باشد)

- اسکن آخرین مدرک تحصیلی

- اسکن گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح

- اسکن تمام صفحات شناسنامه

-اسکن گواهینامه رانندگی (پشت و رو)

- اسکن کارت ملی (پشت و رو)

نکته:

از مراجعه حضوری به مرکز فوریتهای پزشکی برای ارایه درخواست و تحویل مدارک خودداری نمایید. تمام درخواست ها از طریق پست الکترونیک دریافت می شود.

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir