فرم ها چک لیست ها و دستورالعمل ها

فرم های خام اورژانس
 

  فرم اعلام احیای موفق/کمک به مادر باردار

 

 

 

 

 

چک لیست های آمبولانس و پایگاه

  چک لیست دارویی و تجهیزات واحد های عملیاتی (کیف معاینه،آمبولانس و استوک) - فرم ۵۸

تجهیزات کیف زایمان اورژانس پیش بیمارستانی 

شیوه نامه  بهره برداری از چک لیست های آمبولانس و پایگاه

 

 

 

چک لیست های واحد نظارت و کنترل کیفی

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی در سال ۹۷

 چک لیست بازدید مدیریتی

 چک لیست بازدید اتاق فرمان

 چک لیست پایش و ارزشیابی پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

 چک لیست ارزیابی پایگاه در طرح امداد نوروزی

 چک لیست ارزیابی واحد امدادی در زمان تحویل بیمار

 چک لیست نظارت شبانه

چک لیست نظارت نامحسوس بر عملکرد پرسنل در صحنه حادثه

 چک لیست ارزیابی عملکرد پرسنل پایگاه توسط مسول پایگاه

 

.

 

چک لیست های واحد رسیدگی به شکایات

 فرم دریافت شکایت 

  گزارش اعلام احیای موفق و کمک به مادر باردار

 فرم نظرسنجی تلفنی از امدادخواهان اورژانس

 فرم نظرسنجی از موارد ۳۵-۱۰

 فرم ثبت اطلاعات بیمار در اتاق فرمان

  فرم ماموریت اورژانس

.

 

 چک لیست و فرم های مربوط به واحد نظارت بر آمبولانس خصوصی

   لیست مراکز آمبولانس خصوصی دارای پروانه بهره برداری

 فرم بازدید از مراکز آمبولانس خصوصی

 فرم شماره ۲۸ ( درخواست بازدید و صدور کارت استاندارد طبی)

  فرم شماره ۱۶ ( کارت معاینه استاندارد طبی تیپ A1)

  فرم شماره ۱۷ ( کارت معاینه استاندارد طبی تیپ B )

  فرم شماره ۱۹ ( کارت معاینه استاندراد طبی تیپ A2 )

  فرم شماره ۱ ( دفتر گزارش بازید از مراکز آمبولانس خصوصی)

   دستورالعمل داروهای ضروری و ترجیحی آمبولانس

 

.

 

  چک لیست های کشوری

  چک لیست ارزیابی دیسپج

 چک لیست ارزشیابی اورژانس بیمارستانی 

 چک لیست ارزیابی پایگاه های اورژانس

 چک لیست ارزیابی مراکز هدایت عملیات بحران (EOC)

 چک لیست ارزیابی واحد آمار و تجهیزات

 چک لیست ارزیابی واحد آموزش و پژوهش

 چک لیست ارزیابی واحد کنترل کیفیت وبهبود روشها

چک لیست ارزیابی واحد روابط عمومی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir