فریدونشهر

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای حشمت الله اسپنانی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری: یک پایگاه

تعداد پایگاه جاده ای: یک پایگاه

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری فریدونشهر فریدونشهر - خ بسیج  - جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) آقای حشمت الله اسپنانی
جاده ای اسلام آباد فریدونشهر - روستای اسلام آباد- خ شهدای گمنام آقای حشمت الله اسپنانی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir