قانون ۵ انگشت اورژانسی

قانون 5 انگشت اورژانسی

در مطالعه ای که در یکی از کشورهای اروپایی انجام شد بر روی تعداد کودک ۵ و ۶ ساله آموزش کمکهای اولیه با محتوای ارزیابی بیمار و تماس با اورزانس بر اساس انگشتان دست آموزش داده شد.

در این مطالعه بعد از ۶ ماه از کودکان آزمونی گرفته شد تا مشخص کنند چقدر از مفاهیم امدادرسانی که یاد گرفته بودند را به یاد دارند که در این مطالعه نتایج خوبی نشان داده شد.

.

قانون ۵ انگشت اورژانس

در مواجه با فردی که دچار کاهش هوشیاری شده است اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱️- با دقت به او نگاه کنید
۲️- او را بلند صدا کنید
۳️- چنانچه جواب نداد، تکانش بدهید
۴️- اگر جواب نداد با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید
۵️- وی را تا رسیدن اورژانس به وضعیت راحت بخوابانید (مطابق شکل به پهلو)

البته اگه بیمار دچار ضربه به سرو کمر شده است نیاز به چرخاندن وی نمی باشد.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir