previous pauseresume next

مانور طرح اضطراری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مانور

مانور طرح اضطراری فرودگاه شهید بهشتی با هدف ارزیابی آمادگی امکانات و نیروهای امدادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، دکتر غفور راستین ریس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان گفت: صبح دیروز دوشنبه۲ مرداد ۹۶ ، مانورامدادی فرودگاه شهید بهشتی با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای امدادی ، سرعت عمل اتاق فرمان و واحدهای امدادی و تمرین تریاژ با حضورکلیه واحدهای امدادی در محل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برگزارگردید.
راستین افزود: در این مانور، تیم های امدادی اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان درقالب ۸ واحد امدادی آمبولانس،۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس ،۲خودروی فرماندهی و مدیریت بحران ، و بیش از ۴۰ نیروی امدادی اورژانس حضور داشتند.
گفتنی است این طرح دو سالانه با هدف هماهنگی همه فعالیت ها در مقابله با موارد اضطراری فرودگاه ، تعیین وظایف و مسوولیت سازمانهای امدادی در برابر حوادث ، کاهش خسارت های مالی و جانی و ارتقای ارتباطات درون‌بخشی و برون‌بخشی برگزار می گردد.

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir