previous pauseresume next

مدیر

 

                                                    دکتر غفور راستین

                                                       پزشک عمومی

 سوابق مدیریتی

۱- رئیس مرکز بهداشتی درمانی روستایی نیسیان   ۷۴-۱۳۷۲

۲ -معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان   ۱۳۷۵-۱۳۷۴

۳-رئیس بیمارستان شهید بهشتی شهرستان اردستان   ۱۳۷۵-۱۳۷۴

۴-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان   ۳۷۷-۱۳۷۵

۵-مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه    ۱۳۸۴-۱۳۷۷

۶-مسئول واحد مدیریت بحران معاونت درمان    ۱۳۹۱-۱۳۸۵

۷-مسئول واحد سطح بندی معاونت درمان     ۱۳۸۹-۱۳۸۶

۸-مسئول ستاد هدایت واطلاع رسانی معاونت درمان   ۱۳۸۹-۱۳۸۷

۹-رئیس اداره سلامت روان معاونت درمان    ۱۳۹۱-۱۳۹۰

۱۰- پزشک معتمد معاونت درمان    ۱۳۹۰-۱۳۸۶

 

شرح وظایف مدیرمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 ۱- هماهنگی و نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث شامل :

الف- ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

ب- مراقبت و درمان مصدومین و حادثه دیدگان

ج- ارائه خدمات بهداشتی به حادثه دیدگان در حوادث

د- پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی و درمانی

ه- استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی ( HICS )

۲- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی فراخور نیازها و شرایط موجود در منطقه و جمعیت تحت پوشش و نظارت و ارزشیابی مستمر آن

۳- رعایت موازین قانونی و دقت عمل در چهارچوب مقررات دولت و سیاستگذاریهای کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۴- مشارکت دادن کارکنان و مدیران در فرایند تصمیم سازی و تشویق کار گروهی برای تصمیم گیری

۵- زمینه سازی برای مستند نمودن فعالیتها و تدوین و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین

۶- سازماندهی واحدهای تابعه و مدیریت در انتخاب افراد متخصص در پست های سازمانی مربوطه

۷- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

۸- پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان درونی و بیرونی سازمان

۹- توجه دقیق به اعتبارات و منابع مالی و سرمایه ای سازمان و صرفه جویی خردمندانه به منظور کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر از امکانات و ایجاد ظرفیتهای جدید

۱۰- تلاش در جهت ارتقاء دانش یا بینش و مهارتهای شغلی و حرفه ای و توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

۱۱- خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

۱۲- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی

۱۳- توجه جدی به پژوهش و تحقیق و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام تحقیق در رفع مشکلات حوزه عملکردی

۱۴- تفویض اختیار به مدیران و کارکنان تحت سرپرستی در حدود وظایف تعریف شده

۱۵- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیتها و اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روشهای ارائه خدمات

۱۶- جلب هماهنگیهای بین بخشی مؤثر در سطح سلامت جامعه و برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir