معاون فنی وعملیات

 

 

علیرضا قاسمی

سمت : معاون فنی و عملیات اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۵

 

 

 

دکتر حمیدرضا نیکنام

سمت: مسئول امور پایگاههای استان اصفهان

تحصیلات: پزشک عمومی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۲۳

 

 

دکتر مهرزاد آرتنگ

سمت: رئیس اداره نظارت و بازرسی اورژانس اصفهان

تحصیلات : پزشک عمومی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۰۰

 

مرتضی قادری

سمت : مسئول آموزش و پژوهش اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۸

 

 

حیدر علی رنجبر

سمت : مسئول کنترل کیفی اورژانس

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۲۶

 

علیرضا حاتمی

سمت : مسئول بازرسی و شکایات

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۲۷

 

 

عباس باقری

سمت : مسئول نظارت و ارزیابی

تحصیلات : کارشناس فوریت های پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ...

 

بهزاد سلمانی

سمت : کارشناس نظارت بر آمبولانس خصوصی

تحصیلات : کارشناس فوریت های پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۰۹

 

 

رحمت رحیم زمانی

سمت : مسئول واحد کنترل عفونت

تحصیلات : کارشناس فوریت های پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۰۹

 

خانم الصفی

سمت: مسئول آمار و برنامه ریزی اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس آمار

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۲۰

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir