اداره اورژانس بیمارستانی

 

دکتر مهدی نصر

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی

متخصص طب اورژانس

 

خانم کریمیان

کارشناس مسئول اداره اورژانس بیمارستانی

کارشناس پرستاری

 

.

   آشنایی با اداره اورژانس بیمارستانی:

اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان یکی از زیرمجموعه های مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان می باشد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و لزوم نظارت بر عملکرد و بهبود گردش کار بیمار در اورژانس های بیمارستانی با هدف ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان ها در سه محور فضای فیزیکی،تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی و همچنین اهمیت ارتباط و تعامل تنگاتنگ میان
اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و کارشناس مسئول اداره اورژانس بیمارستانی شروع به کار نموده است.

مهمترین دلایل برای سند سیاست ارتقاء بخش های اورژانس بیمارستانی عبارتند از :

۱- بالا بودن مرگ و میر و بار بیماریهای ناشی از حوادث رانندگی و آسیب ها که نیازمند خدمات فوریتی با کیفیت مطلوب است.

۲- روند افزایش بار مراجعه مردم به اورژانس ها

۳-انتقال وظایف مدیریت و سیاست گذاری بخش های اورژانس بیمارستانی از اداره ارزشیابی بیمارستان ها به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

۴- توجه به اورژانس ها و فوریت ها به عنوان اهداف کلان

۵- لزوم ارتقای مستمر کیفیت خدمات اورژانس و افزایش رضایت بیماران

۶- نبود تحلیل وضعیت جامع در مقطع کنونی از شاخصهای بخش های اورژانس بیمارستانی

۷-ضرورت طرح برنامه مدون بازدید وتقویت نظارت وارزشیابی علمی وتخصصی بر عملکرد
اورژانس های بیمارستانی

 

.

    شرح وظایف واحد اورژانس بیمارستانی:

۱.       پیگیری اجرای آخرین سیاست ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

۲.      طراحی ، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدیدهای منظم از اورژانس های بیمارستانی

۳.     ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد واداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

۴.     جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی دانشگاه

۵.     ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان

۶.      مدیریت و تعامل با بیمارستان های تحت پوشش جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

۷.     پیگیری تشکیل جلسات  مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس های بیمارستانی در دانشگاه و كميته هاي اورژانس (تعيين تكليف، تریاژ) در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرايي نمودن مصوبات

۸.     انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی )

۹.      جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ها ( شاخص های ملی و دانشگاهی و تحليل اطلاعات بخش هاي اورژانس تحت پوشش جهت تصميم­گيري و طراحی اقدامات اصلاحی  درمورد ارتقاء کیفیت بخش هاي اورژانس بیمارستانی (آمار ۱۲گانه ماهانه و فصلي و شاخص هاي ملي اورژانس)

۱۰.   همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد

۱۱.   نیاز سنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها

۱۲.  نیاز سنجی و مشارکت در خصوص برنامه های آموزشی حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل

۱۳.ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع

۱۴.  نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس  بیمارستان های دانشگاه

۱۵.  نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران ( انتقال سطوح ۴ و ۵ تریاژ به واحد Fast Track  و سطوح ۱ ، ۲ و ۳ تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس) .

۱۶. مدیریت برنامه های آموزشی و نظارت و ارزشیابی

۱۷.مدیریت کارگاههای تخصصی آموزشی پزشکان وتیم درمانی شاغل در اورژانس های بیمارستانی

۱۸. تهیه مجموعه های آموزشی ( کتاب ،  CD، جزوه و ... ) به منظور ارتقای دانش علمی  پزشکان وپرسنل شاغل در اورژانس های بیمارستانی

۱۹.ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به مراجع مافوق

۲۰.همکاری مرتبط با حیطه فعالیت  با سایر واحد های درون و برون سازمانی در راستای سیاستهای مرکز با هماهنگی مسئول مافوق

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir