previous pauseresume next

اداره اورژانس بیمارستانی

 

دکتر مهدی نصر

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی

متخصص طب اورژانس

 

خانم کریمیان

کارشناس مسئول اداره اورژانس بیمارستانی

کارشناس پرستاری

 

.

   آشنایی با اداره اورژانس بیمارستانی:

اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان یکی از زیرمجموعه های مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان می باشد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و لزوم نظارت بر عملکرد و بهبود گردش کار بیمار در اورژانس های بیمارستانی با هدف ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان ها در سه محور فضای فیزیکی،تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی و همچنین اهمیت ارتباط و تعامل تنگاتنگ میان
اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و کارشناس مسئول اداره اورژانس بیمارستانی شروع به کار نموده است.

مهمترین دلایل برای سند سیاست ارتقاء بخش های اورژانس بیمارستانی عبارتند از :

۱- بالا بودن مرگ و میر و بار بیماریهای ناشی از حوادث رانندگی و آسیب ها که نیازمند خدمات فوریتی با کیفیت مطلوب است.

۲- روند افزایش بار مراجعه مردم به اورژانس ها

۳-انتقال وظایف مدیریت و سیاست گذاری بخش های اورژانس بیمارستانی از اداره ارزشیابی بیمارستان ها به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

۴- توجه به اورژانس ها و فوریت ها به عنوان اهداف کلان

۵- لزوم ارتقای مستمر کیفیت خدمات اورژانس و افزایش رضایت بیماران

۶- نبود تحلیل وضعیت جامع در مقطع کنونی از شاخصهای بخش های اورژانس بیمارستانی

۷-ضرورت طرح برنامه مدون بازدید وتقویت نظارت وارزشیابی علمی وتخصصی بر عملکرد
اورژانس های بیمارستانی

 

.

    شرح وظایف واحد اورژانس بیمارستانی:

۱.       پیگیری اجرای آخرین سیاست ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

۲.      طراحی ، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدیدهای منظم از اورژانس های بیمارستانی

۳.     ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد واداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

۴.     جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی دانشگاه

۵.     ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان

۶.      مدیریت و تعامل با بیمارستان های تحت پوشش جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

۷.     پیگیری تشکیل جلسات  مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس های بیمارستانی در دانشگاه و كميته هاي اورژانس (تعيين تكليف، تریاژ) در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرايي نمودن مصوبات

۸.     انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی )

۹.      جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ها ( شاخص های ملی و دانشگاهی و تحليل اطلاعات بخش هاي اورژانس تحت پوشش جهت تصميم­گيري و طراحی اقدامات اصلاحی  درمورد ارتقاء کیفیت بخش هاي اورژانس بیمارستانی (آمار ۱۲گانه ماهانه و فصلي و شاخص هاي ملي اورژانس)

۱۰.   همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد

۱۱.   نیاز سنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها

۱۲.  نیاز سنجی و مشارکت در خصوص برنامه های آموزشی حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل

۱۳.ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع

۱۴.  نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس  بیمارستان های دانشگاه

۱۵.  نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران ( انتقال سطوح ۴ و ۵ تریاژ به واحد Fast Track  و سطوح ۱ ، ۲ و ۳ تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس) .

۱۶. مدیریت برنامه های آموزشی و نظارت و ارزشیابی

۱۷.مدیریت کارگاههای تخصصی آموزشی پزشکان وتیم درمانی شاغل در اورژانس های بیمارستانی

۱۸. تهیه مجموعه های آموزشی ( کتاب ،  CD، جزوه و ... ) به منظور ارتقای دانش علمی  پزشکان وپرسنل شاغل در اورژانس های بیمارستانی

۱۹.ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به مراجع مافوق

۲۰.همکاری مرتبط با حیطه فعالیت  با سایر واحد های درون و برون سازمانی در راستای سیاستهای مرکز با هماهنگی مسئول مافوق

درباره اورژانس

رفاهی پرسنل

مدیریت امور رفاهی دانشگاه

              تفاهم با شرکت طلوع سفر یاد

             تفاهم با موسسه فرهنگی ورزشی علی بن ابیطالب(ع)

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- چهار راه نظر - ابتداي نظر شرقي- مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: ۸۱۷۳۶۷۵۳۷۱            تلفن:۳۶۲۷۳۲۳۳-۳۶۲۷۷۹۸۴                    نمابر: ۳۶۲۴۰۰۸۸                              تلفن گویا: ۳۶۲۸۴۹۹۹                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir