منطقه یک شهرستان اصفهان

 

 

مسئول امور پایگاه های منطقه:

آقای علی اکبر اکبری

مشخصات منطقه:

تعداد پایگاه شهری:

تعداد پایگاه جاده ای:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

۲۱۸۳

زیار - مرکز سلامت

آقای علی اکبر اکبری

۲۲۲۳

محمد آباد - ایستگاه آتش

آقای علی محمد محمدی

۲۱۹۳ کوهپایه

آقای علی اکبر پاکدل

۲۳۷۳

تودشک

آقای عقیل عابدی
۲۱۷۳ بهارستان یک آقای علیرضا باقری
۲۲۷۳ بهارستان ۲ آقای قاسم بابامیری  
۲۲۹۳ سجزی آقای محمدعلی هاشمی
۲۳۰۳ سه راهی سیان آقای اصغر عباسی
۲۳۱۳ ورزنه آقای محمدرضا محمدی
۲۴۱۳ هرند - ایستگاه آتش نشانی آقای مجید محمدی
۲۳۱۳ حسن آباد آقای محمد محمدی
۲۳۲۳ امام خمینی،کوجان    

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir