منطقه ۳ شهرستان اصفهان

 

 

مسئول امور پایگاه های منطقه:

آقای محمد قادریان

 

مشخصات منطقه:

تعداد پایگاه شهری:

تعداد پایگاه جاده ای:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

۲۰۵۳ خیابان بزرگمهر داخل آتش نشانی آقای حجت الله صالحی

 

۲۱۱۳ کرد آباد

آقای اسماعیل احمدی

۲۰۴۴ جی

آقای فرشاد امیدی

 

۲۰۴۳

جی

آقای فرشاد امیدی

۲۳۴۳

فرایبورگ

آقای محد جواد برومند  
۲۰۷۳ لاله آقای رضا عباسی
۲۰۷۴ لاله آقای رضا عباسی
۲۳۳۳ هفتون آقای اسماعیل رحیمی
۲۱۳۳ زینبیه آقای اسدی
۲۲۵۳ باغ فدک آقای علی رحیم سلمانی
۲۱۶۳ بیمارستان فارابی آقای علیرضا احمدی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir