نایین

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای رضا عباسی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری: یک پایگاه

تعداد پایگاه جاده ای: ۵پایگاه

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری نایین نائین -خ شهید رجائی جنب اداره صنایع آقای رضا عباسی
جاده ای انارک نائین -روستای انارک ابتدا جاده طریق الرضا آقای مجتبی حسین زاده
جاده ای چوپانان نائین -روستای چوپانان ورودی روستا آقای علیرضا ریاحی
جاده ای نیستانک نائین -روستای نیستانک جاده نائین – اردستان کیلومتر ۳۰ نائین آقای محسن قاسمی زاده
جاده ای گردنه ملا احمد نائین -کیلومتر ۲۰ جاده اصفهان – نائین روستای دولت آباد آقای محمود رحمتی
جاده ای نوگنبد جاده نائین -اردکان -گلوگاه شهید شرافت آقای وحید تیموری

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir