نطنز

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای حسین مخلصی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری: یک پایگاه

تعداد پایگاه جاده ای: ۳ پایگاه

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری نطنز نطنز - روبروی کارخانه نساجی تهران آقای محمدعلی عسگریان
جاده ای سرآسیاب محور نطنز به کاشان جنب عوارضی آقای حسن صالحیان
جاده ای بادرود بادرود - بلوار مطهری آقای محمد احمدی
جاده ای گردنه نیه اتوبان نطنز / اصفهان - جنب کارگاه سیمین سپاهان آقای امیر ایزدپناه

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir