نوزاد دختر بر روی دستان تکنسین های اورژانس

با تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ نوزاد دختر بدنیا آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir