پيام رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان خانم دکتر چنگيز به مناسبت سالروز ملي اورژانس

خانم دکتر چنگیز

خانم دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پيامي چهل و چهارمين سالگرد تاسيس اورژانس پيش بيمارستاني را تبريک گفت:

متن پيام خانم دکتر چنگیز به شرح زير است:

به نام خداوند حي قيوم.

سالروز تاسيس مرکز فوريت ها، يادآور حماسه هاي بي بديل فرزندان فداکار ملت براي ياري رساني به امدادخواهاني است که در بحراني ترين شرايط جسمي و روحي قرار گرفته اند. اين حماسه ها مولود دانش، مهارت، نوعدوستي، ازخودگذشتگي، شهامت، مسووليت پذيري، و سرعت عمل است که به نجات جان بسياري از امدادخواهان و پيشگيري از معلوليت ها در شمار بيشتري شده است.

باور دارم که هنوز امکانات مورد نياز براي ايفاي مسووليت بسيار حساس و خطير فوريتهاي پيش بيمارستاني، بخوبي فراهم نشده و بخصوص اعتبارات لازم براي ارائه اين خدمات که بصورت کاملا رايگان عرضه مي شود در قانون بودجه جاي خود را نيافته است. از سوي ديگر ، هنوز نيازمند فرهنگ سازي براي همراهي آحاد مردم از کودکان تا سالمندان و از عابران تا رانندگان وسايط نقليه جهت بهبود کيفيت و سرعت خدمات به امدادخواهان هستيم.

فرصت را مغتنم شمرده و از همه همکاران عزيزم که ۲۴ ساعته گوش به زنگ امدادخواهان هستند و تمام توان خود را براي سلامت مردم بکار ميگيرند صميمانه سپاسگزاري ميکنم. از تمام مردمي که با تماس به موقع در مخاطرات به شروع درست فرايند امدادرساني کمک ميکنند و هم استاني هاي هوشمند و مهرباني که براي رسيدن به موقع و حفظ ارامش کارکنان نقش هميار نظام سلامت را ايفا مي نمايند متواضعانه متشکرم.

اميدوارم با تحقق معيارهاي جامعه ايمن و کاهش سوانح و حوادث، و نيز مراعات ضوابط بهداشتي و کنترل بيماريهاي غير واگير، روز به روز نياز هموطنان عزيز به استفاده از خدمات اورژانس کاهش يابد.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir