چادگان

 

 

 

مسئول امور پایگاه های شهرستان:

آقای سلمانی

 

مشخصات شهرستان:

تعداد پایگاه شهری:۲

تعداد پایگاه جاده ای:

جمعیت شهرستان: نفر

وسعت شهرستان:

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

شهری چادگان چادگان - فلکه اله - جنب درمانگاه ۱۷ شهریور

آقای حسن سلمانی

جاده ای علی آباد چادگان - روستای علی آباد ( بخش چنارود ) آقای علی رشیدی

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir