previous pauseresume next

چک لیستهای اورژانس

چک لیست های آمبولانس و پایگاه

چک لیست تجهیزات آمبولانس

چک لیست کیف معاینه و احیاء

چک لیست استوک دارویی پایگاه شهری

تجهیزات کیف تریاژ اورژانس پیش بیمارستانی

تجهیزات کیف زایمان اورژانس پیش بیمارستانی 

شیوه نامه  بهره برداری از چک لیست های آمبولانس و پایگاه

 

 

چک لیست های واحد نظارت و کنترل کیفی

 چک لیست بازدید مدیریتی

 چک لیست بازدید اتاق فرمان

 چک لیست پایش و ارزشیابی پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

 چک لیست ارزیابی پایگاه در طرح امداد نوروزی

 چک لیست ارزیابی واحد امدادی در زمان تحویل بیمار

 چک لیست نظارت شبانه

چک لیست نظارت نامحسوس بر عملکرد پرسنل در صحنه حادثه

 چک لیست ارزیابی عملکرد پرسنل پایگاه توسط مسول پایگاه

 

.

 

چک لیست های واحد رسیدگی به شکایات

 فرم دریافت شکایت

 گزارش اعلام احیای موفق و کمک به مادر باردار

 فرم نظرسنجی تلفنی از امدادخواهان اورژانس

 فرم نظرسنجی از موارد ۳۵-۱۰

 فرم ثبت اطلاعات بیمار در اتاق فرمان

 فرم ماموریت اورژانس

.

 

چک لیست و فرم های مربوط به واحد نظارت بر آمبولانس خصوصی

 فرم بازدید از مراکز آمبولانس خصوصی

 فرم درخواست بازدید آمبولانس و صدور کارت معاینه طبی آمبولانس

 

چک لیست های کشوری

  چک لیست ارزیابی دیسپج

 چک لیست ارزشیابی اورژانس بیمارستانی 

 چک لیست ارزیابی پایگاه های اورژانس

 چک لیست ارزیابی مراکز هدایت عملیات بحران (EOC)

 چک لیست ارزیابی واحد آمار و تجهیزات

 چک لیست ارزیابی واحد آموزش و پژوهش

 چک لیست ارزیابی واحد کنترل کیفیت وبهبود روشها

چک لیست ارزیابی واحد روابط عمومی

درباره اورژانس

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir