کسب مقام برتر توسط روابط عمومی اورژانس

روابط عمومی برتر

کسب مقام برتر (حوزه خلاقیت) توسط روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در اولین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، در اولین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در روز گذشته ۱۳ تیرماه ۹۷ در شهرستان لنجان برگزار گردید روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان موفق به  کسب مقام برتردر حوزه خلاقیت را بدست آورد.

 

 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir