آزمون الکترونیک دستورالعمل ها و فرایند های اورژانس پیش بیمارستانی

آزمون

آزمون الکترونیک دستورالعمل و فرایند های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در تاریخ های یکم و چهارم اسفند ماه از  ساعت ۱۷الی۱۷:۳۰برگزار میگردد.

آزمون الکترونیکی دستورالعمل و فرایند های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی ویژه  پرسنل:رسمی، پیمانی وتبصره

تاریخ  ۱ و ۴ اسفند ماه ۹۷

زمان از ساعت ۱۷ الی ۱۷:۳۰

آزمون در سایت : www.amoozesh.mui.ac.ir

برای دریافت بسته های آموزشی و اطلاعیه مربوطه روی پیوست ها کلیک کنید

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir