ثبت ۳۳ ماموریت احیای موفق قلبی ریوی در کارنامه فوریت های پزشکی اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان در اردیبهشت ماه امسال، ۳۳ بیمار دچار ایست قلبی تنفسی را به طور موفق احیا کردند.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، دکتر غفور راستین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه امسال ۲۰ هزار و ۵۸۴ ماموریت فوریت های پزشکی در اصفهان انجام شد که ۱۶ هزار و ۸۲۹ مورد از آنها در مناطق شهری و ۳ هزار و ۷۵۵ مورد در جاده های استان بوده است.

وی با اشاره به انجام ۳ ماموریت امداد هوایی در این ماه، افزود: از مجموع عملیات های انجام شده در این مدت ۱۵ هزار و ۱۲۱ مورد غیرتصادفی و ۵ هزار و ۴۶۳ مورد تصادفی بود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در کل ماموریت های انجام شده، پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان ۱۳ هزار و ۹۰۱ بیمار و مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان منتقل و ۳ هزار و ۶۳۲ نفر را به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند.

دکتر راستین گفت: در اردیبهشت امسال پرسنل اورژانس ۱۱۵ موفق شدند ۳۳ بیمار و مصدوم دچار ایست قلبی تنفسی را احیا کنند و به یک مادر باردار در زایمان یاری برسانند.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در دومین ماه از سال جاری ۶۱ حادثه ویژه اورژانسی را شاهد بود، خاطرنشان کرد: در این ماه یک هزار و ۸۲۶ بیمار قلبی، ۷۱۲ تنفسی، ۵۹۵ مصدوم ناشی از سقوط، ۵۸ نفر با مشکل زنان و زایمان، ۱۵ مصدوم ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن و ۱۵ نفر غریق از خدمات فوریت های پزشکی بهره مند شدند.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir