مدیریت بحران

 

علیرضا کیخایی

مسول واحد مدیریت بحران 

کارشناس پرستاری

ایمیل :   EOC@mui.ac.ir

شماره تماس : ۰۳۱۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۶

 

 آشنایی با HSI

 EOP

 فرهنگ لغات بحران

 کتابخانه دیجیتال

ابزار ارزیابی ظرفیت بیمارستان ها

فرم ستاد نوروزی مراکز درمانی

 فرم های گزارش مسومیت و غرق شدگی

 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir