دستورالعمل ها و چک لیستهای اورژانس ۱۱۵

 .

   چک لیست ها

   چک لیست استوک دارویی پایگاههای شهری اورژانس شهرستان اصفهان

 

 

  دستورالعمل ها

 

    فرم ها

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir