نیروی داوطلب اورژانس

بهره گیری از ظرفیت نیروهای داوطلب یکی از اهرم های آشنا و موفق در سازمان های خدماتی و عام المنفعه به شمار می رود. اهرمی که به ویژه در شرایط بحران و به هنگام بروز حوادث و سوانح نمود بیشتری پیدا می کند. در واقع استفاده از جنبه های گوناگون مشارکت مردمی از جمع آوری کمک های مالی تا حضور فیزیکی و فعال نیروهای خودجوش داوطلب، از دیرباز به عنوان یکی از بارزترین و موثرترین راهکارهای مدیریت بحران در کشور ما به کار گرفته شده و می شود. و تجربه نشان داده که در لحظات اول وقوع بحرانها خود مردم بهترین امدادگر هستند.
داوطلبان اورژانس

افراد علاقه مند که پس از گذراندن مراحل جذب و توانمندسازی به صورت داوطلبانه و بدون مطالبه هر گونه حق و حقوقی (اداری، مادی و معنوی) در حوزه های مورد نیاز ، تحت نظارت سازمان فعالیت می کنند.

داوطلبان بر اساس تخصص، دانش فنی و مهارت در دو گروه زیر دسته بندی می شوند.

داوطلب تخصصی ( اورژانسیار):

نیروهای داوطلب دارای مدرک دانشگاهی معتبر در یکی از رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی پس از گذراندن دوره های آموزشی مهارتی مصوب با سازمان همکاری می کنند.

 

 

جهت ثبت نام در فراخوان داوطلبین همیار اورژانس نام و نام خانوادگی و سن خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵ ارسال نمایید.

 

شیوه نامه جلب مشارکت های مردمی و جذب نیروی داوطلب

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir