فیلم های آموزشی مرکز اورژانس ۱۱۵ اصفهان

 

فیلم های آموزشی پرسنل

 

فیلم های آموزش همگانی

 

مستند امداد رسانی در حوادث

گزارش ها و مصاحبه ها

گزارش صداوسیما از خیرین اورژانس ساز استان اصفهان

 

 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir