احیا زن ۶۷ ساله شهرضایی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

زن ۶۷ ساله‌ای، پس ازایست کامل قلبی و باتلاش تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ شهرستان شهرضا به زندگی دوباره بازگشت.

احیا مرد ۴۰ ساله شهرضایی

احیا

مرد ۴۰ ساله شهرضایی با تلاش تکنسین های اورژانس۱۱۵ شهرستان شهرضا به زندگی دوباره بازگشت.

نجات پسر ۱۳ ساله از مرگ حتمی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا.

جوان ۱۳ ساله با تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

لبخند دوباره مرد ۵۵ ساله به زندگی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

آقای ۴۸ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

بازگشت زن ۴۹ساله به زندگی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

زن ۴۹ساله‌ای، پس از ایست کامل قلبی و با تلاش تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ شهرستان اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

بازگشت به زندگی آقای۵۵ ساله مبارکه

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

آقا ۵۵ ساله‌ای، پس از ایست کامل قلبی و با تلاش تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ شهرستان مبارکه به زندگی دوباره بازگشت.

برگشت به زندگی زن۵۱ساله اصفهانی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

خانم ۵۱ ساله با تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

احیا آقای ۸۰ ساله نجف آبادی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

آقای ۸۰ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ نجف آباد، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

احیا مرد اصفهانی

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

آقای ۶۸ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

مرد ۶۸ ساله شهرضایی به زندگی دوباره بازگشت

احیای موفق - بازگشت به زندگی - نجات زندگی - اورژانس - 115 - احیا

مرد ۶۸ ساله، پس از ایست کامل قلبی و با تلاش تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ شهرضا به زندگی دوباره بازگشت.

صفحه‌ها

انتقال ۲۵ بیمار و مصدوم به بیمارستان توسط اورژانس هوایی اصفهان در نیمه نخست امسال

هوایی

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، بالگرد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان ۲۵ مصدوم و بیمار را به مراکز درمانی منتقل کرد.

اشتراک در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی RSS

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir