previous pauseresume next

امدادرسانی اورژانس ۱۱۵ به ۵ مصدوم بر اثرصاعقه

براثرصاعقه درروستای "نیوان بزرگ" واقع در شهرستان گلپایگان، ۵نفرمصدوم شدندکه توسط واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل گردیدند.

انجام۱۵۳۱ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ شهرستان اصفهان طی یک هفته

 تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اورژانس۱۱۵ شهرستان اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالين ۱۵۳۱بيمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه نمودند.

۵کشته ومصدوم براثرواژگونی خودروپژو

واژگونی یک دستگاه خودروی پژوGLXدرمحورشهرضا-شیراز، یک نفرکشته و۴نفرمصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل گردیدند.

تلاش موفقیت آمیزتکنسین های اورژانس برای نجات جان نوزادان دوقلو

 تکنسین‌های فوریتهای پزشکی ۱۱۵شهرستان برخوار در عملیات موفقیت آمیز، مادر باردار رابرای بدنیا آوردن نوزاد دوقلوخود یاری نمودند.

۶مصدوم براثرواژگونی خودروپراید

براثر واژگونی یک دستگاه خودروی پرایددرمحورفولادشهر-نجف آباد ، ۶نفرمصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

اعزام بیش از۱۸۰۰مصدوم توسط اورژانس۱۱۵استان اصفهان به مراکز درمانی

تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اورژانس استان اصفهان در هفته گذشته  بیش از۱۸۰۰مصدوم رابه مراکز درمانی منتقل نمودند.

افزایش۵درصدی ماموریتهای اورژانس۱۱۵شهرستان اصفهان

تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اورژانس۱۱۵ شهرستان اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالين ۱۵۳۹بيمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه نمودند.

افزایش۶۷درصدی ماموریتهای تصادفی جاده ای اورژانس ۱۱۵استان اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان از افزایش ماموریت های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان در مقایسه با هفته اول مرداد ماه سال جاری خبر داد.

امداد رسانی به ۱۴۵۷ مصدوم توسط اورژانس۱۱۵شهرستان اصفهان طی یک هفته

 تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اورژانس۱۱۵ شهرستان اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالين ۱۴۵۷بيمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه نمودند.

۹مصدوم براثربرخوردخودروی l90وپیکان

براثربرخورد دوخودروی سواریL90وپیکان درمحور اصفهان-تهران ۹نفرمصدوم شدندکه توسط واحدهای امدادی اورژانس۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

صفحه‌ها

احیا موفق جوان ۲۳ ساله در شهرستان نجف آباد

احیا قلبی ریوی

مرد جوان ۲۳ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان نجف آباد، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

اشتراک در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی RSS

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir