پمفلتهای آموزشی

برای دریافت فایل پمفلتها روی عناوین هر گروه کلیک کنید

اصلاحیه بند ب

پیوست بند ب

دیابت

پمفلتهای آموزشی مجموعه اول

پمفلتهای آموزشی مجموعه دوم

نکات ایمنی در حوادث چهارشنبه آخرسال

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir