دوره آموزشی ترومای پیشرفته ویژه اورژانس پیش بیمارستانی PHTM

 

PHTM
prehospital trauma management

دوره ای با هدف ارتقاء دانش پرسنل فوریتهای پزشکی در زمینه برخورد با مصدومین ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی

تروما  Trauma

به هر گونه آسیب یا صدمه ای که بدنبال برخورد با عوامل فیزیکی یا شیمیایی به بافتهای بدن ایجاد می شود، تروما می گویند. تروما می تواند باعث ایجاد تغییرات همودینامیکی و متابولیکی در بدن بشود که گاهی بسیار پیچیده بوده و مرگ و میر بدنبال دارد.

 

جدول برگزاری دوره ها آموزشی PHTM

سوابق برگزاری دوره ها

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir