ارتباط با ما

برای نمایش آدرس در نقشه گوگل روی تصویر کلیک کنید.

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

آدرس: اصفهان - ملک شهر - میدان شهید علیخانی - ابتدای خیابان مطهری - مرکز اورژانس ۱۱۵ اصفهان

  کد پستی : ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن :۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

۰۳۱-۳۲۶۴۲۵۱۵

دفتر تلفن داخلی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل : Ravabet@ems.mui.ac.ir

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir