روابط عمومی

          

                                 

                                                                  عباس عابدی       

                                مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

                             عضو کمیته روابط عمومی های سازمان اورژانس کشور

                                        دبیر کمیته اطلاع رسانی،فرهنگی و رفاهی اورژانس

                                        

 

   تحصیلات:  

 کارشناس ارشد پرستاری

    کارشناس ارشد مدیریت MBA

 

 

    ۳۳۵۲۳۱۸۲ داخلی ۱۱۹

 ravabet@ems.mui.ac.ir

 

                    شرح وظایف روابط عمومی

 

       ۱ - میزاول:  ۵۰ قاعده مختصر و مفید خبرنویسی

       ۲ - میز دوم:  ارتباط کلامی

       ۳ - میز سوم: مدیریت زمان

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir