به دنیا آمدن نوزاد عجول در دستان سفید پوشان فوریتهای پزشکی شهرستان اردستان

کمک به زایمان

کمک به زایمان مادر باردار در شهرستان اردستان توسط پرسنل فوریتهای پزشکی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان اصفهان" به دنبال تماس با اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان اردستان مبنی بر امدادخواهی مادر باردار ۹ ماهه با درد زایمان در ساعت ۱۸:۳۸ روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰  کد ۳۲۱۳ پایگاه زواره به محل اعزام شد. در زمان رسیدن بر بالین مادر باردار، مراحل زایمان آغاز شده بود که با تلاش پرسنل شیفت آقایان علی اکبری و مجتبی باقری در سلامت کامل نوزاد دختر به دنیا آمد و مادر و نوزاد جهت مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir